Investeringsräknare

Du kan investera ett engångsbelopp eller månadsspara.

Observera att beräkningar av avkastningen baseras på de June-fonder som är tillgängliga i junespara.se och i June-appen. Det finns fler fonder i Danske Banks Mobilbank. Läs mer här om vilka fonder som är tillgängliga för June i Mobilbanken.

Vilken tidshorisont ser du för ditt sparande?
Hur stor risk är du villig att ta?

här visas din beräknade avkastning

De presenterade scenarierna är antaganden om framtida avkastning baserade på historiska uppgifter om hur värdet på denna investering varierar, och/eller nuvarande marknadsförhållanden och är inte en exakt indikator. Vad du får kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten. Framtida avkastning är föremål för beskattning som beror på varje investerares personliga omständigheter som kan komma att förändras i framtiden. Investeringen kan leda till en ekonomisk förlust.