Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Hur viktig är tidshorisonten för ditt sparande?

När du börjar spara behöver du ta ställning till din tidshorisont – det vill säga hur länge vill du spara.

Så här hänger tid och risk ihop i ditt sparande.

Tidshorisonten är mycket viktig, när June beräknar vilket sparande som vi ska rekommendera dig. Tidshorisont och risknivå är tätt sammanlänkade. Ju längre tidshorisont desto högre risk kan du oftast hantera, eftersom investeringar över längre tid gör dig mindre känslig för förändringar på de finansiella marknaderna. Det märks tydligt när man tittar på hur aktiemarknaden historiskt har utvecklat sig. På kort sikt rör sig aktiemarknaden upp och ned, men sett över en längre tidsperiod på exempelvis 15 år så har marknaden rört sig uppåt. För obligationer är utvecklingen mer stabil uppåt.

Man ska dock komma ihåg att det inte finns några garantier för att investeringar på de finansiella marknaderna kommer att utveckla sig på samma sätt i framtiden.

Mot bakgrund av aktiemarknadens rörlighet historiskt brukar man säga att det är mer riskfyllt att investera i på kort sikt.

I June rekommenderar vi kunder med en kort tidshorisont att investera i en fond med låg risk. Det innebär en investering med en större andel obligationer i relation till andelen aktier.

Börja spara med June

Prova June nu